Frågor och svar om vägledningen om industribuller

Här är svar på några av de frågor och kommentarer som Naturvårdsverket fått om den nya vägledningen och de förändringar som skett i den jämfört med den version som var ute på en remiss.