Buller från industrier

Här vägleder Naturvårdsverket om buller från industrier och liknande verksamheter.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund