Planera tillsyn över tillståndspliktiga avloppsreningsverk

Vägledningen består av en prioriteringslista. Den är uppdelad på ett antal tillsynsområden med tillhörande förslag på tillsynsmål, innehåll i bastillsyn respektive riktad tillsyn.

Vägledning

Bakgrund