Hur den maximala genomsnittliga veckobelastningen bestäms

Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning för hur den maximala genomsnittliga veckobelastningen från tätbebyggelse ska bedömas. Det är den parameter som styr vilka utsläppskrav som gäller enligt föreskriften NFS 2016:6 och EU:s avloppsdirektiv.

Vägledning

Begrepp

Bakgrund