Information om överträdelseärenden mot Sverige

Under ett antal år har EU-kommissionen drivit överträdelseärenden mot Sverige med anledning av brister i tillämpningen av avloppsdirektivet. Ett ärende lades ner i juli 2019. Ett annat ligger nu i EU-domstolen. Ett tredje ärende inleddes i maj 2020. Det senare handlar om det svenska regelverket.