Information om överträdelseärenden mot Sverige

Under ett antal år har EU-kommissionen drivit överträdelseärenden mot Sverige med anledning av brister i tillämpningen av avloppsdirektivet. Ett ärende lades ner i juli 2019. Ett annat avgjordes av EU-domstolen den 2 september 2021. Ett tredje ärende inleddes i maj 2020. Det senare handlar om det svenska regelverket.