Producentansvar för förpackningar

Vägledning och information om producentansvar för förpackningar. Nu finns en tidplan för när vi har vägledning om den kommande lagstiftningen.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund