Vägledningar om plastbärkassar - Naturvårdsverket

Vägledning om plastbärkassar

Vägledningar om rapporteringskrav och informationsskyldighet enligt förordningen om plastbärkassar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund