Producentansvar för returpapper

Vägledning och information om producentansvar för returpapper och insamling från hushåll.

Vägledning

Tidplan

 • 2019 – 21 mars

  Samrådsmöte om drift och samråd på Naturvårdsverket.

 • 2019 – 27-31 maj

  Vägledning; drift och samråd skickas ut för påseende.

 • 2019 – slutet av juni

  Vägledning om drift och samråd publiceras.

 • 2019 – hösten

  Samråd mellan tillståndspliktiga insamlingssystem och kommuner, samt andra aktörer som fastighetsbolag och avfallsentreprenörer.

 • 2019 – hösten

  Vägledning om innehåll i ansökan.

 • 2019 – hösten

  Publicering av mall för ansökan.

 • 2020 – 1 januari

  Ansökan om tillstånd kan lämnas in.

 • 2020 – hösten

  Information om registrering och tillsynsavgift. Så går det till.

 • 2021 – januari

  Tillstånd för insamling krävs.

 • 2021 – januari

  Producenter och insamlingssystem ska registrera sig.

 • 2021 – januari

  Övergångsbestämmelser träder i kraft.

 • 2021 – januari

  Alla producenter och insamlingssystem betalar insamlingsavgift.

 • 2021 – hösten

  Information kring rapportering. Så går det till.

 • 2022 – 31 mars

  Insamlingssystem och producenter ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

Lagstiftning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2019Sidansvarig: Jeanette Lyckman