Förpackningar

Vägledning om producentansvaret för förpackningar. Vem som är producent och hur producenten uppfyller sitt producentansvar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund