Utforma och märka produkterna

Regler enligt producentansvaret för hur produkter ska utformas och tillverkas för att främja återanvändning och materialåtervinning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund