Söka tillstånd för insamlingssystem för elutrustning

Du behöver tillstånd för att upprätta insamlingssystem för elutrustning. Vägledning om hur det går till.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund