Vägledning om insamlingssystem för elavfall

Som producent har du skyldigheter att samla in elavfall. Här finns information om vilka krav som producentansvaret ställer på ett insamlingssystem.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund