Rapportera om elutrustning

Information om vad du ska rapportera om elutrustning enligt producentansvaret. Här finns även information om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar i tid.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund