Informera om elutrustning

Vägledning om informationsansvar när det gäller insamling av elavfall.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund