Producentansvar för däck

Producentansvar för däck gäller den som tillverkat, säljer eller fört in däck i Sverige. Pproducenten ska se till att material från däck återanvänds, återvinns eller tas omhand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.