Bilar

Vägledning om producentansvaret för bilar. Producentansvaret regleras i EG-direktiv och i svenska förordningar.