Rapportera om batterier

Information om vad du ska rapportera om batterier enligt producentansvaret. Här finns även information om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar i tid.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund