Vägledning om matavfall

Informationsmaterial om åtgärder för att minska matsvinnet i olika led i livsmedelskedjan. Materialet är tänkt att motivera och inspirera.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund