Frågor och svar om separat insamling av matavfall från hushåll

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör kravet på att kommunerna ska tillhandahålla system för insamling av matavfall samt frågor som rör ansökan om dispens från kravet.