Dispens från kravet på matavfallsinsamling

Enligt avfallsförordningen (2011:927) ska kommuner tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll. I vissa fall får Naturvårdsverket ge dispens från kravet.