Krav på separat insamling av matavfall från hushåll

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen nya bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. I juni 2020 meddelade regeringen att de nya bestämmelserna träder i kraft senare än planerat.