Nya bestämmelser om avfall från den 5 januari 2019

Den 5 januari 2019 trädde ett antal författningsändringar i kraft som syftar till att komma till rätta med brister i genomförandet av avfallsdirektivet i svensk lagstiftning. Författningsändringarna har remitterats brett i en promemoria ”Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet” (2017-11-13).