Att rapportera kommunalt avfall

Alla kommuner ska årligen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det kommunala avfall som samlas in i kommunen. Det gäller även de aktörer som avser transportera kommunalt avfall utomlands. Vägledning om rapporteringen kommer under hösten 2021.