Uppföljning av kommunal avfallsplanering

Som en del i arbetet med att föreskrifterna om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) gjorde Naturvårdsverket en uppföljning av reglerna år 2014.