Hushållsavfall

Vägledning kring begreppet hushållsavfall och dess omfattning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund