Stabilisering och solidifiering av muddermassor

Vid prövning av behandling och användning av förorenade muddermassor för anläggningsändamål krävs en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan.