Hantering av massor i infrastrukturprojekt

I denna vägledning reder vi ut hur man ska klassa överskottsmassor som uppstår vid byggande av vägar och järnvägar.