Förtydligande av syftet med handbok 2010:1

Förtydligande av syftet med handboken och nivåvärdena för ”mindre än ringa risk”.