Vad gäller när du fått ett godkännande?

Här berättar vi om vad som gäller när du fått beslut från behöriga myndigheter om godkännande till gränsöverskridande avfallstransport. Transportdokument ska medfölja varje transport, ändringar ska anmälas och avfallet får inte blandas. Den som missköter en transport kan nekas framtida godkännanden.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process