Nya regler för gränsöverskridande avfallstransporter av plastavfall

Vid Baselkonventionens partsmöte år 2019 togs beslut om ökad kontroll av plastavfall. Det beslutades bland annat om införande av nya koder för såväl farligt som icke-farligt plastavfall som ska tillämpas från 1 januari 2021. Ändringarna i Baselkonventionen införlivas inom EU genom att avfallstransportförordningen ändras.