Gränsöverskridande avfallstransporter och coronaviruset

Möjlighet till avsteg från vissa krav gällande reglerna för gränsöverskridande avfallstransporter på grund av coronaviruset, covid-19.