Vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon

Vägledningen nedan syftar till att skapa tydlighet om hur man tillgodoser krav gällande gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon.