Regler vid export och import av begagnade textilier och textilavfall

Här finns vägledning dig som ska exportera eller importera. Det ligger stort ansvar på exportören att kontrollera vad det är för regler som gäller.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process