Förhandsgodkända anläggningar för återvinning

Naturvårdsverket kan lämna förhandsgodkännande till återvinningsanläggningar i Sverige. Det innebär att en anläggning kan ta emot avfall från samma anmälare i upp till tre år mot vanligen ett. Här kan du läsa om reglerna som finns i artikel 14 i avfallstransportförordningen (EG 1013/2006).

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process