Förändrade regler kring klassificering av farligt avfall

En ny EU-förordning om farliga egenskaper och ett nytt beslut om avfallsförteckning innebär ändrade regler för farligt avfall.