Avfallshantering kopplat till Coronavirus

Vägledning om avfallsklassificering gällande smittförande avfall, anteckningsskyldighet och transporter rörande detta avfall samt hantering av hushållsavfall.