Utsortering för ökad materialåtervinning av plastavfall från byggnation och rivning

Att källsortera plastavfall i minst en fraktion är sedan 2020 ett krav. Genom att undersöka möjligheter att sortera ut plast i flera fraktioner kan ni bidra till ökad, högkvalitativ och säker materialåtervinning. Här får du stöd kring hur du som byggentreprenör kan tänka och vart du kan vända dig i detta arbete.