Rapportering för avfallsmottagande anläggningar

Vägledning med råd om lämpliga tillvägagångssätt för den sedan 2016 utökade rapporteringen för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar enligt 29 kap. miljöprövningsförordning (2013:251) som tar emot bygg- och rivningsavfall.