Skicka in dispensbeslut

Anvisning till tillsynsmyndigheter om hur dispensbeslut ska lämnas till Naturvårdsverket.