Vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial

Stöd vid identifiering, rivning, transport och destruktion samt om ansvar för hantering av CFC-haltigt material i samband med rivning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund