Vem är avfallsproducent

Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. Här vägleder Naturvårdsverket om begreppet.