Vägledning till dig som handlar med växter och fröer

Vägledning om invasiva främmande arter, med regler och råd, till dig som handlar med växter.

Vägledning

Lagstiftning