Ramavtal för bekämpning av invasiva främmande arter

Här är information om de ramavtal som finns till länsstyrelsernas förfogande för att de snabbt och enkelt ska kunna anlita utförare för att bekämpa invasiva främmande arter.

Vägledning

Lagstiftning