Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Här är generella råd om hur man bäst bekämpar invasiva främmande landväxter och en beskrivning av vilka typer av bekämpningsmetoder som finns.

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2021Sidansvarig: Peter Dalin