Frågor med svar

Frågor och svar om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen och användningen av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap vid forskning och utveckling av produkter.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund