Deklarera tillbörlig aktsamhet

Information om att deklarera tillbörlig aktsamhet vid användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund