Att bevilja forskningsmedel och godkänna produkter

Vägledning om vad du bör informera användarna om i samband med tilldelning av offentliga eller privata forskningsmedel och vid det slutliga godkännandet av en produkt.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund