Att använda genetiska resurser från utlandet

Vägledning om vad du behöver göra i Sverige om du ska använda genetiska resurser som finns i annat land.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund