Nagoyaprotokollet om genetiska resurser och/eller traditionell kunskap

Vägledningar om tillämpning av Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Regler för användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som berör sådant material vid forskning och produktutveckling.

Vägledning

Hur följer jag EU ABS-förordningen?

 • GRUND-SKYLDIGHETER

  Steg för att veta om du behöver deklarera.

 • 1.

  1. Ta reda på om EU ABS-förordningen är relevant för din forskning

  Kontrollera om din forskning är föremål för Access and Benefit-Sharing
 • 2.

  2. Om din forskning omfattas av EU ABS-förordning, gå till ABS Clearing-House för att:

  a)Ta reda på om tillträdeslandet är part till Nagoyaprotokollet och huruvida det finns någon lagstiftning för tillträde till genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap om sådana resurser.

  b) Ta fram kontaktinformation till fokalpunkten (kontaktperson) och behöriga myndigheter i det land som innehar den genetiska resursen och/eller den tillhörande traditionella kunskapen. På ABS Clearing-House bör det finnas information om hur man ansöker om tillträde, till exempel flödesschema eller länk till ansökningssidan. Om inte, gå till steg 3.

  Att använda ABS Clearing-HouseABSCHs webbplats
 • 3.

  3. Kontakta fokalpunkten i ditt tillträdesland och rådgör om:

  a) Villkor för ansökan för PIC (Prior Informed Consent, förhandsgodkännande) och MAT (Mutually Agreed Terms, ömsesidigt överenskomna villkor)

  b) Annan specifik och relevant nationell lagstiftning som kräver ytterligare tillstånd.

  Att använda ABS Clearing-HouseABSCHs webbplats
 • 4.

  4. Ansök om PIC (Prior Informed Consent, förhandsgodkännande) och MAT (Mutually Agreed Terms, ömsesidigt överenskomna villkor).

  Under forskningsperioden ska de villkor som anges i MAT och annan relevant lagstiftning uppfyllas.

 • 5.

  5. Under forskningsperioden ska du deklarera tillbörlig aktsamhet till Naturvårdsverket.

  Deklarera användande, instruktioner
 • 6.

  6. Om du lanserar en produkt på marknaden som ett resultat av denna forskning ska du, innan produkten kommer ut på marknaden eller vid produktgodkännandet, göra en andra deklaration till Naturvårdsverket.

  Deklarera användande, instruktionerDECLARE användarmanual (pdf)
 • ÖVRIGA SKYLDIGHETER

  Övriga skyldigheter enligt EU ABS-förordningen

 • 1.

  1. Bevara dina tillstånd (PIC och MAT) i 20 år efter att forskningen är avslutad.

 • 2.

  2. Informera efterföljande användare om betingelser i PIC och MAT.

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund