Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer. Arbetet fokuseras på ett urval arter och naturtyper.

Sidan senast uppdaterad: 15 oktober 2018Sidansvarig: Elin Agerberg